feb 27 2021 - feb 27 2021

Idioten: Dostojevskijs umandige helt

Date
  • feb 27 2021 - feb 27 2021

Location

Om "Idioten: Dostojevskijs umandige helt"

På denne aftens “Dostojevskij Salon”, kan du tage med Nina Hessellund tilbage til 1860’ernes Rusland og stifte bekendtskab med en af Dostojevskijs mest gådefulde karakterer.

Fjodor Dostojevskij er kendt for sin helt særlige evne til at skildre den menneskelige psyke og den russiske folkesjæl. I 1869 skabte han i sin roman “Idioten” en hovedperson, der på alle måder var et modsvar til det herskende mandeideal, og som ved sin blotte personlighed udfordrede datidens syn på kønnene.

Dostojevkijs ”Idioten” er et af forfatterens mest kendte værker. Romanen blev til mens han befandt sig i udlandet på bryllupsrejse med hustruen Anna Grigorjevna. Et ophold der blev til fire lange år. Dostojevskij påbegyndte værket i Genève og færdiggjorde det i Firenze.

Romanens hovedskikkelse er fyrst Myshkin, som vender tilbage til Skt. Petersborg fra et kurophold i Schweiz.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Dostojevskijs hovedtanke med romanen var at skildre en karakter der var fuldstændigt uskyldig og god. Inspirationen kom bl.a. fra Cervantes “Don Quixote”.

Om Nina Hessellund

Nina Hessellund er bachelor i østeuropastudier med fokus på Rusland og kandidat i litteraturvidenskab. Hun har blandt andet studeret på universitetet i Sankt Petersborg og har holdt flere foredrag om klassisk litteraturhistorie

Genre

Artist talk. Litteratur.

Se mere

Begivenheden er en del af ” Dostojevskij Salon” som finder sted i særudstillingen ”Dostojevskij i København” i fejringsåret, 14. Okt. – 20. Nov. 2021.

Hvornår

Torsdag d. 21. oktober, 2021

Venue

Ruslands Hus

Vester Voldgade 11

1552 København V

Arrangør

Teater – Oplevelser til eftertanke

a

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090